Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.


TRIADA a její informační systém MUNIS:

Pracuji rovněž jako zástupce firmy TRIADA a nabízim jeji produkt pro obce a města MUNIS. Jedná se o komplexní informační systém pro obecní úřady, který obsahuje a vzájemně propojuje všechny agendy používané na obecních úřadech. Součástí jsou například programy pro evidenci obyvatel, majetku, účetnictví, správu poplatků, kancelář a mnoho dalších. Systém je neustále vyvíjen a upravován tak, aby odpovídal všem platným legislativním normám. Systém MUNIS podporuje moderní trendy jako například elektronickou podatelnu či elektronický podpis.

Pokud ještě tento systém nemáte a měli byste zájem se s ním blíže seznámit, kontaktujte mě a já vám předvedu jeho možnosti. Pokud již tento systém používáte, mohu vám nabídnout pomoc při aktualizacích nebo v případě, že si s něčím nebudete vědet rady.


Zpět na úvodní stranu.

Poslední aktualizace: 14/04/2021

© Vanický Petr VANDEsoft 2002