Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.


PROGRAMOVÁNÍ NA ZAKÁZKU:

Nabízím vytvoření prakticky libovolného programu podle vašeho přání. Předností je osobní přístup, který vám zaručí, že program vám bude připraven "na míru", tak aby splňoval všechny vaše požadavky.

Programy vytvářím především v jazyce Visual Basic, ale jsou možné i jiné varianty (.Net, Php, Asp). Hotový program nainstaluji na váš počítač, nakonfiguruji a zaškolím vás pro práci.

Dodávka zahrnuje:

  • analýzu požadavků a návrh realizace
  • naprogramování první verze
  • konzultace a zahrnutí připomínek uživatelů
  • naprogramování a instalace finální verze
  • nápovědu a dokumentaci
  • zaškolení obsluhy.
  • zkušební období - oprava chyb a zapracování připomínek uživatelů


Ceník:

Ceny se stanovují dohodou a respektují finanční možnosti klienta. Závisí především na tom, zda program má pracovat s databázemi, zda se bude z programu tisknout, na použitém prostředí (Visal Basic, .Net, Php,....), na rozsahu programu, atd. Vzhledem k tomu nelze napsat ani orientační ceník. Máte-li zájem o nějaký program, napište mi email, popište v něm, co by měl program dělat, a já vám vypracuji nezávaznou cenovou nabídku.

REFERENCE

  o VS Knihomol
  o VS Depozitář

ukázka program Oběti VS Oběti - program pro Židovské muzeum v Praze. Určeno pro zpracování dat o obětech holocaustu. Vytvořeno s využitím C#.Net a MS SQL 2005

kemp.jpg(15 kb) RKarty - program pro Židovské muzeum v Praze. Je určen k vedení evidence restaurátorských zásahů na předmětech a k evidenci restaurátorů. Vytvořeno v MS Access 97

dlouhonovice.jpg(6 kb) Úvěry - program pro vedení agendy související s poskytováním drobých úvěrů. Vytvořeno ve Visual Basicu.

kamenicna.jpg(5 kb) Vodoměry - program pro obec Hnátnice. Je určen k evidenci vodoměrů a odběratelů a k výpočtu, tisku a vybírání splátek za odběr vody. Vytvořeno v v MS Access 2000Zpět na úvodní stranu.


Poslední aktualizace: 14/04/2021

© Vanický Petr VANDEsoft 2002